Najwyższe IQ dnia: 136Dzisiaj przetestowano: 157 osóbŁącznie: 131954 przebadanych


 

DEFINICJE

 

1. Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Administrator - osoba odpowiedzialna za działanie Serwisu http://www.testnaiq.pl.

3. Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis http://www.testnaiq.pl.

4. IQ - wartość liczbowa testu IQ, którego celem jest pomiar inteligencji Użytkownika.

5. Test IQ - zestaw pytań i odpowiedzi pozwalająca na podstawie wyników określić IQ Użytkownika.

6. Serwis- jest to strona internetowa dostępna pod adresem http://www.testnaiq.pl.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

2. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje regulamin działania Serwisu oraz przestrzega jego postanowień.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

4. Administrator stara się o bezawaryjną pracę Serwisu, lecz nie ma wpływu na wszelkiego typu zdarzenia, które mogą spowodować awarię, np. pożar, przepięcia, zalania itp.

5. Administrator ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

6. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu poprzez wypełnienie Testu IQ.

7. Test IQ składa się z 20 pytań, na rozwiązanie których jest przewidziane 60 minut.

8. Rozwiązanie Testu IQ jest bezpłatne.

9. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu.

10. Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu prawdziwe dane.

11. Podczas korzystania z Serwisu wymianie mogą ulegać takie dane jak imię,nazwisko, wiek, płeć, kraj zamieszkania Użytkownika oraz jego adres e-mail.

12. W/w dane zostaną wykorzystane w Serwisie do prowadzenia przeglądu statystycznego.

13. Użytkownik dobrowolnie przekazuje na rzecz Serwisu w/w dane osobowe jego dotyczące, które uważa za powszechnie dostępne - zgodnie z art. 41 ust 1 pkt 8-9 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

14. Administrator zabezpieczy dane osobowe w taki sposób aby nie zostały udostępnione osobom trzecim w żadnej formie (drukowanej, elektronicznej itp.).

15. Użytkownik poprzez podanie w/w danych osobowych wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie danych na zasadach opisanych w Regulaminie.

16. Dostęp do wyników Testu IQ jest płatny i wynosi 5 zł netto (6,15 zł z VAT).

17. Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnej części Serwisu poprzez wysłanie jednego SMS-a o treści AD.IQWYNIK na numer 7555. Wysłanie SMS-a nie uruchamia żadnej płatnej subskrypcji. Koszt jednego SMS-a to całkowity koszt uslugi.

18. Wysłanie SMS jest dobrowolne i Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kosztów za uzyskany kod dostępu w żadnej formie.

19. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłanie SMS-ów zwrotnych jest TeleForte Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-496) przy ul. Elżbiety Rakuszanki 2/97.

20. W przypadku, gdy w ciągu 30 minut Użytkownik nie otrzyma kodu dostępu, ma on prawo do złożenia reklamacji za na adres e-mail: support@zaplac.to

21. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieznajomość treści Regulaminu przez Użytkownika, a w szczególności w sprawie ceny usługi w płatnej części serwisu.

22. Pomoc można uzyskać po wypełnieniu formularza kontaktowego: http://www.testnaiq.pl/kontakt.html.

23. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.

24. Regulamin został opublikowany 26 sierpnia 2015 roku.

25. Regulamin obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku.

Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Kontakt